Ontwikkeling van de individuele talenten.

HRM is een stroming in het personeelsbeleid waarbij het menselijk kapitaal in de organisaties centraal staat en waarbij het beleid gericht is op ontwikkeling van de individuele talenten. Aiguille kan u op diverse punten ondersteunen bij het optimaliseren van uw HR-afdeling.

Wij beschikken over een breed georiënteerd team van HR adviseurs, waardoor Aiguille voor elk vraagstuk en op elk door u gewenst niveau een adviseur kan leveren. U kunt ons inzetten van sparringspartner tot professioneel adviseur en van interim manager tot gedetacheerd medewerker.

Binnen het vakgebied HRM bieden wij de volgende diensten aan:

Zit u met de handen in het haar of heeft u gewoon behoefte aan een sparringpartner? Aiguille biedt u een professional die met u mee kan denken of u volledig kan adviseren ten aanzien van uw HR vraagstukken. Aiguille biedt verheldering en praktische oplossingen!

De adviseurs van Aiguille zijn prettige gesprekspartners en hebben een brede en vaak diepgaande kennis. Onze adviseurs hebben een gedegen achtergrond, welke zij hebben ontwikkeld door een gedegen opleiding (minimaal HBO-niveau) en ervaring bij meerdere bedrijven in verschillende branches. Hierdoor zijn zij in staat om ook met úw organisatie mee te kunnen denken over praktische oplossingen of het bieden van een uitgewerkt advies op maat.

Voorbeeldopdrachten:

  • Advies over het wel of niet doorzetten van een op handen zijnde fusie
  • Sparren over de herinrichting van een onvoldoende functionerende HR afdeling
  • Adviesnota en plan van aanpak voor het invoeren van Competentiemanagement binnen een zorginstelling
Op zoek naar tijdelijke invulling van een kritieke HR positie tijdens bijvoorbeeld een reorganisatie, incidentele onderbezetting of ter overbrugging na plotseling vertrek? Aiguille biedt u een ervaren interim manager, die zich gedurende een vastgestelde periode voor uw organisatie inzet.

De HR-interimmers van Aiguille zijn professionals. Door bij meerdere bedrijven in verschillende branches al ruime ervaring te hebben opgedaan, beschikken onze interim managers en adviseurs over een gedegen achtergrond om ook binnen úw organisatie de afgesproken resultaten te behalen.

De inzet van een interim manager van Aiguille start met een briefing, waarin de doelen van de opdracht, de wederzijdse verwachtingen en randvoorwaarden worden besproken. Gedurende de opdracht streven wij na een balans te vinden tussen het optimaal functioneren van de afdeling/organisatie en het belang van de mensen die er werken. Dit creëert namelijk de rust die volgens Aiguille van essentieel belang is om gedragen resultaten te behalen. De opdracht wordt telkens afgesloten met een uitgebreide overdracht.

De inzet van een interim adviseur of manager door Aiguille geeft in vele opzichten rust aan u en uw organisatie, zodat ú zich kunt concentreren op een permanente invulling van de positie (en ook hierin kan Aiguille desgewenst een rol voor u vervullen).

Voorbeeldopdrachten:

  • Interim P&O adviseur bij Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht
  • Interim P&O adviseur bij De Breedonk in Breda
  • Interim HR manager bij Sony Supply Chain Solutions BV inTilburg
  • Interim HR adviseur bij Zorggroep Stichting Thuiszorg Rotterdam
Tijdelijk behoefte aan HR kennis? Met HR projectbegeleiding van Aiguille haalt u specifieke HR kennis direct in huis.

Aiguille biedt ondersteuning en begeleiding op het gebied van HR. Samen met u, houden wij ons bezig met de structurele ontwikkelingen in de economie en maatschappij. Wij zorgen ervoor dat uw organisatie in kan spelen op veranderprocessen. Hierdoor kan uw organisatie zich dynamisch op de toekomst richten. Detachering op projectbasis wordt vooraf gegaan door een briefing waarin de uit te voeren activiteiten en de gewenste verwachtingen en doelen worden omschreven. Een gestructureerde aanpak wordt met u besproken. Tussentijds vinden er evaluaties plaats om de voortgang van de detachering te ijken.

Voorbeeldopdrachten:

  • ontwikkelen en implementeren van een nieuw functionerings- en/of beloningssysteem
  • opstellen van een nieuwe CAO
  • managementinformatiesysteem voor ondersteuning beleid ziekteverzuim
“Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”, dat is ook de visie van Aiguille.

Voor iedere werkgever is verzuim een dure aangelegenheid. Daarbij is het erg lastig in het arbeidsproces als er telkens werknemers uitvallen. Het werk moet worden overgenomen door anderen en de werkdruk neemt toe. Aiguille gaat er in principe vanuit dat ziekmelden voor het grootste deel gedrag is. Er wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden die een werknemer wel heeft in plaats van de nadruk te leggen op de ziekte of het gebrek. Erg belangrijk hierin is de rol van de leidinggevende en hoe de organisatie verder omgaat met het verzuim. Het is belangrijk om de ziektedrempel zo hoog mogelijk te maken en de hersteldrempel zo laag mogelijk. Ook wordt daarbij gekeken naar ziekmakende factoren op het werk.

Aiguille werkt nauw samen met een eigen team van bedrijfsartsen die dezelfde visie uitdragen. Er wordt direct contact opgenomen met een arbeidsongeschikte werknemer en er worden nauwgezette afspraken gemaakt met de medewerker, bedrijfsarts en de leidinggevende.

Aiguille zorgt er tevens voor dat alle documenten met betrekking tot de Wet Poortwachter in orde zijn en dat er maandelijks verzuimanalyses gepresenteerd worden.

HRM is een stroming in het personeelsbeleid waarbij het menselijk kapitaal in de organisaties centraal staat en waarbij het beleid gericht is op ontwikkeling van de individuele talenten.Lees verder
In veel organisaties hoor je de woorden ‘veranderen’ en ‘ontwikkelen’ met grote regelmaat. De betekenis van deze twee woorden ligt dicht tegen elkaar aan. Het zijn voortdurende processen zonder einde.Lees verder
Wanneer medewerkers optimaal functioneren heeft dit een positieve invloed op het persoonlijke geluk van mensen en hun (werk)prestaties. Vastlopen in patronen en blokkades kunnen de balans en het …Lees verder
Bemiddelen wordt in het Van Dale woordenboek omschreven als “tussen twee of meer partijen een overeenkomst tot stand brengen”. U kunt in een situatie terechtkomen dat u vrijwillig of …Lees verder