Goede begeleiding bij verandertrajecten.

Banner hart Aiguille
Wanneer medewerkers optimaal functioneren heeft dit een positieve invloed op het persoonlijke geluk van mensen en hun (werk)prestaties. Vastlopen in patronen en blokkades kunnen de balans en het functioneren verstoren. Maar ook organisatieveranderingen hebben vaak een behoorlijke impact op mensen en dus ook op teams. Bij elke ingezette verandering wordt van de mensen verwacht dat zij zich weten aan te passen. Toch gaat dit vaak niet zonder slag of stoot.

Als blokkades van langere duur zijn of als de veranderingen niet het verwachte resultaat hebben, kunnen deze factoren zelfs leiden tot verwarring, conflicten, ziekteverzuim of een niet effectief functionerend team. In dit kader biedt Aiguille coaching aan. Onze ervaring is dat een goede begeleiding bij deze verandertrajecten juist leidt tot inspiratie en nieuwe energie oplevert.

In onze beleving houdt coaching in dat er gezocht wordt naar een juiste balans, zodat mensen (weer) optimaal kunnen functioneren. In individuele gesprekken of in groepsverband inspireren wij u. Wij werken aan gerichte doelen en verwachten van de deelnemers een actieve rol waarin eigen verantwoordelijkheid nemen en inititatief nemen de basis is.

Wij volgen de ontwikkelingen van een mens binnen een organisatie en houden hem of haar een spiegel voor. Door te luisteren en te observeren analyseren wij waarom de medewerker niet optimaal functioneert. Wij gaan in gesprek aan de hand van oplossingsgerichte technieken. Door te spiegelen en creatief aan de slag te gaan, ontstaat er ruimte en acceptatie voor verandering. Een logisch gevolg hiervan is dat ‘juiste’, weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden.

Wij ondersteunen en begeleiden de mens naar nieuwe verfrissende inzichten in zichzelf en het functioneren binnen de organisatie. Deze vorm van coaching geeft veel zelfinzicht waardoor de mens uiteindelijk zijn balans hervindt. Het stelt de medewerker in staat om weer energiek, open, ontvankelijk en met plezier zijn koers te varen. Persoonlijke coaching kan zich richten op het doelmatiger en doelgerichter maken van gedrag (het persoonlijk functioneren). Ook het inzichtelijk maken van factoren die motiveren, energie geven en het achterhalen van de werkelijke persoonlijke missie, de drive, vormen een wezenlijk onderdeel van coaching.

Kiezen voor persoonlijke coaching bij Aiguille betekent:

 • Ziel en zaken verbinden;
 • Werken aan vertrouwen, plezier en balans;
 • Richting bepalen;
 • Patronen herkennen en veranderen;
 • Inzicht in jezelf en anderen vergroten.
Persoonlijke ontwikkeling komt aan de orde als er een situatie ontstaat waarin keuzes nodig zijn om verder te komen. In dit traject gaat u de dialoog aan met uzelf om transformationeel te kunnen leren en uw eigen kracht te ervaren. Voelen, denken, willen en handelen worden geïntegreerd in een sfeer van vertrouwen en openheid. Deze vorm van coaching richt zich veelal op de bewustwording en het vrijmaken van potentiële kwaliteiten.

Kiezen voor persoonlijke ontwikkeling bij Aiguille betekent:

 • Het formuleren van heldere leervragen en doelstellingen;
 • Inzicht krijgen in motivatie en belemmeringen;
 • Oefenen met innerlijke wijsheid;
 • Groeien door ruimte te geven.
Binnen een team ontstaan na verloop van tijd  vaak vaste patronen. Deze kunnen heel nuttig en waardevol zijn. Als deze patronen er echter voor zorgen dat medewerkers niet meer vrijuit kunnen functioneren, heeft dit een negatief effect op de teamprestaties.

Door binnen de teams (team-)kwaliteiten, patronen en eigenschappen inzichtelijk te maken en samen te werken aan het herkennen en veranderen van gedragspatronen kan er weer een positieve ontwikkeling worden ingezet.

Kiezen voor teamcoaching bij Aiguille betekent:

 • werken aan een (nieuw) gemeenschappelijke doel;
 • vergroten van de betrokkenheid van teamleden bij het doel én bij elkaar;
 • komen tot een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden;
 • maken van heldere werkafspraken, procedures en afspraken;
 • versterken van onderling vertrouwen, waardering en respect.
Teambuilding versterkt ook uw team! Even weg uit de gebruikelijke omgeving, even tijd voor reflectie en ontspanning met als doel nieuwe energie en ideeën opdoen. Teamversterkers kunnen als apart onderdeel ingezet worden of als aanvulling op een coachingstraject. Of het nu gaat om het komen tot afspraken of het versterken van het onderlinge vertrouwen, onze teamversterkers komen hierbij van pas.

Wij bieden o.a.

 • Het kwaliteitenspel: een interactieve manier om elkaars kwaliteiten te leren kennen en beter te benutten.
 • Het competentiespel: een ontspannen manier om inzicht te krijgen in benodigde en aanwezige competenties.
 • Het communicatiespel: een dag vol reflectie op verbale en non-verbale communicatie, overtuigingen en communicatie-effecten.
 • Intervisiecirkels: begeleide bijeenkomsten voor managers en andere professionals die zoeken naar een professionele ontmoeting en verdieping.

De groepen kunnen samengesteld worden op functie, afdeling of op basis van de leervraag. Alle onderdelen kunnen op maat toegespitst worden op uw vraag en uw organisatie.

Ons huidige programma bestaat uit de volgende workshops:

 • Leiderschap: welke stijl past bij u?
 • Van inspiratie naar transformatie
 • Natuurlijke assertiviteit
 • Sollicitatietechnieken

Bij de voorbereiding op sollicitatiegesprekken is de vraag over persoonlijke competenties vaak de lastigste; “Wat heeft u ons te bieden?”. Tijdens onze workshop (2 dagen) wordt hier veel aandacht aan besteed. Door het formuleren van deze competenties en de vaardigheid die te vertalen naar persoonlijke sterktes en zwaktes, krijg je inzicht in datgene wat jij te bieden hebt, jouw aanbod. Natuurlijk wordt er ook gewerkt aan een goede brief en cv. Vervolgens wordt veel geoefend om jezelf in sollicitatie gesprekken op een goede manier te kunnen presenteren.

HRM is een stroming in het personeelsbeleid waarbij het menselijk kapitaal in de organisaties centraal staat en waarbij het beleid gericht is op ontwikkeling van de individuele talenten.Lees verder
In veel organisaties hoor je de woorden ‘veranderen’ en ‘ontwikkelen’ met grote regelmaat. De betekenis van deze twee woorden ligt dicht tegen elkaar aan. Het zijn voortdurende processen zonder einde.Lees verder
Wanneer medewerkers optimaal functioneren heeft dit een positieve invloed op het persoonlijke geluk van mensen en hun (werk)prestaties. Vastlopen in patronen en blokkades kunnen de balans en het …Lees verder
Bemiddelen wordt in het Van Dale woordenboek omschreven als “tussen twee of meer partijen een overeenkomst tot stand brengen”. U kunt in een situatie terechtkomen dat u vrijwillig of …Lees verder