Tussen partijen een overeenkomst tot stand brengen.

Bemiddelen wordt in het Van Dale woordenboek omschreven als “tussen twee of meer partijen een overeenkomst tot stand brengen”. U kunt in een situatie terechtkomen dat u vrijwillig of onvrijwillig een besluit wilt of juist moet nemen en voor een verandering van richting staat. Door op een andere manier naar de situatie te kijken en frisse inzichten te krijgen, ontstaat een nieuwe ervaring waardoor u positief verder kunt.

In de situatie dat vrijwillig gekozen wordt voor een verandering maar u nog niet weet welke richting de beste keuze is, kan Aiguille u hierbij begeleiden. Bij ons kunt u diverse trajecten doorlopen. Samen bekijken we welk traject bij u past. We gaan vooral op zoek naar persoonlijk geluk en richten ons daarbij op de mogelijkheden in de huidige werksituatie en op mogelijkheden daarbuiten! Hiervoor maken we gebruik van ons eigen brede netwerk en natuurlijk ook van het netwerk van de kandidaat.

Bij een onvrijwillig vertrek door bijvoorbeeld een reorganisatie of een onoplosbaar arbeidsconflict kan Aiguille ook een belangrijke rol voor u vervullen. Bij een conflictsituatie kunnen wij bemiddelen in de vorm van mediation. Ook komt het geregeld voor dat de werkgever de mogelijkheid biedt aan de werknemer om te kiezen voor outplacement.

Open communicatie is een vorm van communicatie die wij niet altijd machtig blijken te zijn. Wij spreken vaak, onbewust danwel bewust, taal die veel terminologie bevat en niet ‘to the point’ is, mede ontstaan door gebrek aan tijd en gehaastheid. Hierdoor benoemen wij dikwijls niet de zaken waar het werkelijk over gaat, maar gaan we ervan uit dat de ontvanger van de boodschap de gebruikte begrippen kent en zelf de gewenste betekenis zal geven aan de communicatie.

Zolang mensen een gedeelde visie hebben op het onderwerp dat aan de orde is, zal deze hierboven beschreven vorm van communicatie redelijk verlopen. Indien dat echter niet het geval is, ontstaat spraakverwarring. Duidelijkheid en helderheid van de boodschap laten dan te wensen over. We begrijpen elkaar niet meer. Op den duur kan dit leiden tot verwarring en conflicten. Een oplossing lijkt soms ver weg en gepraat wordt er al lang niet meer.

Als partijen er samen niet meer uitkomen, is bemiddeling door een derde partij een oplossing. Bij Aiguille geloven we echter niet in samen aan tafel nogmaals de besproken dingen de revue laten passeren met alle bijbehorende emoties. Wij gaan het gesprek aan met beide partijen afzonderlijk en brengen vervolgens het gemeenschappelijk belang in kaart. Door bij beide partijen het begrip te vergroten en de kansen voor samenwerking te optimaliseren kunnen partijen wel weer met elkaar aan tafel. Vaak is dit een goede basis om samen verder te kunnen, soms betekent het afscheid nemen van elkaar.

Een vacature, op zoek naar gedreven en enthousiaste nieuwe medewerkers….

Regelmatig lopen ze bij ons binnen: zowel de functionaris op zoek naar de juiste persoon als de passende kandidaat. Door goed te kijken naar de eisen voor vacatures van uw organisatie en die op een goede manier te koppelen aan de mensen die wij regelmatig spreken, kunnen we passende oplossingen bieden. Wij geloven ook hier in het persoonlijke contact en het persoonlijke geluk.

Reïntegratie betekent vaak heroriëntatie, verwerking, een nieuwe richting en een nieuw gevoel. Al deze aspecten komen aan bod in onze reïntegratietrajecten. Na een zorgvuldige persoonlijke analyse gaan we samen de richting bepalen en ondersteunen we mensen bij het vinden van hun ideale situatie. Naast de oriëntatie op werk besteden we veel aandacht aan het levensverhaal met alle patronen, mogelijke belemmeringen en kansen die er zijn. Zo krijgt de reïntegratiekandidaat een nieuwe richting die past binnen zijn of haar kader van wensen en ambities.

Na afloop van het traject bieden wij een afgeronde periode nazorg, zodat een goede plaatsing gewaarborgd is.

De vraag naar een outplacement traject kan vele oorzaken hebben: het kan een onderlinge overeenstemming zijn tussen de werkgever en de medewerker, voortkomen uit een ontslag (collectief of individueel), of te maken hebben met een reorganisatie (collectief of individueel). De overeenkomst is dat uw persoonlijke ontwikkeling niet langer parallel loopt met de de ontwikkelingen en doelen van het bedrijf waar u werkt. Het gaat vaak om een emotioneel beladen situatie, waarbij het richten op een nieuwe toekomst eerst betekent ‘afscheid nemen’.

Outplacement kan dan het aangewezen traject zijn. De persoon in kwestie zal een hele verandering doorstaan. Daarbij spelen verwerking en acceptatie een rol. Het leidt echter ook vaak tot zeer positieve nieuwe keuzes. De verandering kan iemand ook inspireren om te gaan voor wat hij of zij echt wil. Dromen volgen! De doorlooptijd van het traject kan variëren van 6 maanden tot een langdurige begeleiding. Sommige personen vinden in 6 maanden al een nieuwe baan. Anderen hebben alleen die tijd al nodig om een goede en bewuste (nieuwe) richting te vinden. Het richten op nieuwe kansen en deze ontdekken en het werken aan effectief gedrag zijn belangrijk voor het slagen in een nieuwe job. In het traject maken we hier dan ook ruimte voor.

In dit traject staat de zoektocht naar een nieuwe bestemming die bij u past centraal. Uw talenten zijn daarbij voor ons het uitgangspunt. U neemt zelf de verantwoordelijkheid voor uw toekomst en uw keuzes. Aiguille blijft u begeleiden totdat u uw bestemming gevonden heeft!

Wij adviseren medewerkers en organisaties bij het realiseren van loopbaanontwikkeling, met als doel een loopbaan te ontwerpen die past bij de persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden.

Aiguille ondersteunt mensen bij het maken van loopbaankeuzes: wat past werkelijk bij mij, waar liggen mijn uitdagingen en hoe kan ik mijn wensen realiseren? Hiermee krijgt u meer grip op uw loopbaan en toekomst. Het gaat erom de carrière een nieuwe impuls te geven richting een functie binnen of buiten de organisatie waar men werkt. Hoe ziet de baan eruit die echt bij u past?

Primair staat niet ‘de vraag van de markt’, maar uw eigen aanbod: uw talenten en kwaliteiten. U leert hoe u het beste uit uzelf kunt halen en hoe u kunt werken met voldoening en plezier.

Naast individuele gesprekken met een aan u toegewezen coach, kan een loopbaanassessment onderdeel uitmaken van het traject. Wij werken nauw samen met een van onze partners BuroT3 (http://www.burot3.nl) om u op een professionele wijze te kunnen begeleiden en testen. Onze ervaring is dat zij in staat zijn in korte tijd tot verhelderende analyses te komen, waar u verder mee kunt!

HRM is een stroming in het personeelsbeleid waarbij het menselijk kapitaal in de organisaties centraal staat en waarbij het beleid gericht is op ontwikkeling van de individuele talenten.Lees verder
In veel organisaties hoor je de woorden ‘veranderen’ en ‘ontwikkelen’ met grote regelmaat. De betekenis van deze twee woorden ligt dicht tegen elkaar aan. Het zijn voortdurende processen zonder einde.Lees verder
Wanneer medewerkers optimaal functioneren heeft dit een positieve invloed op het persoonlijke geluk van mensen en hun (werk)prestaties. Vastlopen in patronen en blokkades kunnen de balans en het …Lees verder
Bemiddelen wordt in het Van Dale woordenboek omschreven als “tussen twee of meer partijen een overeenkomst tot stand brengen”. U kunt in een situatie terechtkomen dat u vrijwillig of …Lees verder